AUDIT GASTRONOMICKÉHO PROVOZU

AUDIT PROVOZU
AUDIT PROVOZU

 

Jedním z měřítek správného funkčního provozu je ekonomický ukazatel, tedy tržby, dalším jsou podněty od hostů a návštěvníků vašeho provozu.

Jste však přesvědčeni o odbornosti a kvalitě odváděné práce Vašimi zaměstnanci ve Vaší provozovně? Určitě je vše dle Vašich představ a požadavků i v době Vaší nepřítomnosti v provozovně?

Jak si tyto skutečnosti ověřit?

Právě pro Vás je tu nová služba, kterou poskytuje tým Odborného gastronomického poradenství a to zpracování odborného auditu ve Vaší provozovně.

Co očekávat?

Prvním krokem je schůzka s naším pověřeným pracovníkem, kde si ujasníme základní informace o Vaší provozovně, jako je přesná adresa, zaměření směnnost a další.

Dále v trvání 2 – 3 týdny budou pracovat naši odborníci. Na základě několika návštěv ve Vaší provozovně coby běžní hosté budou pozorovat a hodnotit obsluhující personál, objednané pokrmy, skladbu a funkčnost nabídkových lístků a provozovnu jako takovou. Tyto návštěvy budou prováděny tak, aby o nich Vaši zaměstnanci nevěděli a nemohli své chování a jednání přizpůsobit probíhající kontrolní návštěvě. Všechny návštěvy Vašeho podniku budou doloženy účty z Vašeho pokladního systému, nebo účtenkou od obsluhy.

Na základě těchto návštěv, jejich počet bude dojednán při první schůzce bude zpracována podrobná zpráva auditora, se zaměřením na úseky dle Vašich požadavků a také případná vhodná opatření pro odstranění případných nedostatků.

Čeho dosáhnete tímto auditem?

Jednak máte v ruce podklad od nezávislé a nezaujaté osoby s hodnocením jednotlivých směn a pracovníků. Dále budete mít přehled o odborné způsobilosti a odborných kvalitách jednotlivých pracovníků. Informace o chování Vašich zaměstnanců během Vaší nepřítomnosti v provozu a podněty pro zkvalitnění Vámi poskytovaných služeb Vašim zákazníkům, klientům.

Kolik mě tento audit bude stát?

Ke každé zakázce přistupujeme individuálně a cena je stanovena dle rozsahu požadovaných informací a podkladů. Kontaktujte nás

PRO TO, ABY JSTE VĚDĚLI JAK VÁS VNÍMAJÍ HOSTÉ JE DŮLEŽITÝ PRAVIDELNÝ GASTRO A HOTEL MYSTERY SHOPPER.