HOTEL, GASTRO MYSTERY SHOPPING

Gastronomický poradce
Gastronomický poradce

KONTROLA PERSONÁLU A SLUŽEB JE DŮLEŽITA.

NAJÍT PROBLÉM A ŘESIT HO IHNED JE DŮLEŽITÉ.

TAJNÝ HOST, NEBO TAJNÝ ZAMĚSTNANEC VÁM POMŮŽE EFEKTIVNĚ ODHALIT NEDOSTATKY.

Díky dlouholetým zkušenostem z oboru gastronomie a hotelnictví se specializujeme zejména na Mystery shopping pro restaurace, kavárny, cukrárny a ubytovací zařízení, jakými jsou hotely, motely, penziony a další podobné provozy.

Průzkum a analýza obsluhy (GASTRO MYSTERY SHOPPING)

Mezi první kroky pro rozpoznání úrovně vzdělanosti a efektivity práce vašeho personálu patří Mystery Shopping. Tento unikátní a velmi efektivní průzkumový nástroj se používá ve vlastní firmě, ale je možné ho nasadit i na konkurenční společnost. Výstupem analýzy jsou konkrétní informace, které definují slabá místa obsluhy personálu a umožní navrhnout následná opatření a vylepšení.

Co je Mystery shopping

Mystery shopping je kvalitativní průzkum obsluhy, který se využívá v maloobchodech, službách a dalších odvětvích. Mystery shopping měří kvalitu poskytovaných služeb a informovanost prodejce o produktech, které obsluhující či prodávající personál nabízí.

Kdo je Mystery shopper

Mystery shopper je osoba, která je hlavním účastníkem – průzkumníkem při vykonávání služby Mystery shopping. Jedná se o fiktivního nakupujícího, který vystupuje a vydává se za obyčejného zákazníka. Nakupuje, klade otázky, komunikuje s obsluhujícím, sleduje nákupní proces, zaznamenává chování a přístup personálu, hodnotí dodržování předepsaných standardů či vzhled prodejny a okolí.

Co vám Mystery shopping poskytne

Mystery shopping vám poskytne důležité informace o tom, jak se váš obsluhující personál chová k zákazníkům, jak je ochotný, jak komunikuje, jaké má znalosti o produktech či službách, jaké jsou jeho prodejní schopnosti, zda při servírování dodržuje správné gastronomické postupy nebo zda dochází k dodržování receptur pokrmů. Mystery shopping je také sběr dat a informací o všech souvisejících procesech, které máte ve vašem gastronomickém provozu nastaveny.

Prozkoumáme

Průzkum Mystery shopping provedeme dle vašich požadavků, ale rádi vám doporučíme prověřené a spolehlivé taktiky, které jsme získali během několikaleté působnosti v gastronomii.
Průzkum začíná například vytvořením telefonické objednávky pokoje ve vašem hotelu, můžeme zkoumat reakce recepční (ho) při změně pokoje, výměnu ložního prádla a dalších nestandardních požadavků. Rozmanitost zkoumání je velmi široké, proto je důležité osobní jednání, při kterém respektujeme vaše přesné specifikace pro průzkum Mystery shopping, domluvíme časové údaje nebo frekvenci více průzkumů ve více provozovnách.

Analyzujeme

Mystery shopper pečlivě pozoruje a zaznamenává všechny důležité činnosti, úkony, chování, jednání, gesta, mimiku a komunikační schopnosti obsluhujícího personálu. Na základě těchto informací tvoří detailní analýzu, která se dále předává týmovým specialistům, kteří doporučí změny, opatření a vylepšení.

Navrhneme změny

Na základě předchozí analýzy jsme schopni vám připravit výstup ve formě projektové dokumentace. Tato dokumentace, která vznikne z pozorování, bude obsahovat detailní návrhy na změny, opatření a celkové vylepšení prodejních či komunikačních procesů vašeho obsluhujícího personálu. Jde o jakýsi srozumitelný manuál, podle kterého se následně mohou řídit všichni zaměstnanci podniku.

Jaké hodnoty vám Mystery shopping přinese

Často kladenou otázkou našich klientů je: „Jakou přidanou hodnotu mi Mystery shopping vlastně přinese?“ Odpověď je snadná, přinejmenším vám ukáže odbornou i etickou úroveň a komunikační pohotovost vašich zaměstnanců. Otevře vám oči a odhalí interní problémy, které jste dosud neviděli nebo jim nevěnovali dostatečnou pozornost. Naším cílem je však mnohem víc. Prioritou je hlavně zvýšení útraty vašeho zákazníka, jeho spokojenost a přeměna z občasného zákazníka v zákazníka stálého. S tím související zvýšení vašeho obratu cestou prohloubení úrovně poskytovaných služeb obsluhy.

Zvýšení benevolence útraty vašeho zákazníka

Doporučíme a navrhneme změny ve vybraných prodejních a komunikačních procesech, které mohou být podnětem ke zvýšení benevolence útraty zákazníka. Pokud na tyto procesy budete dbát a kontrolovat, zda je vaši zaměstnanci opravdu vykonávají a dodržují, zákazníci budou přístupnější k vyšší útratě svých peněz. Typickým příkladem bývá vzdělanost personálu, vstřícnost, příjemné vystupování a komunikace, schopnost informovat o produktech, představení nebo nabízení dalších produktů.

Přeměna občasného zákazníka na stálého

Dalším výstupem a zároveň úkolem Mystery shoppingu je cesta, jak z občasného zákazníka vytvořit zákazníka stálého. Pokud zákazníka přesvědčíme, aby se vracel, nejen že vám zvýší zisk, ale určitě doporučí váš podnik kamarádům či známým. Přeměna občasného zákazníka ve stálého souvisí hlavně s kvalitou nabízených produktů a s úrovní poskytovaných služeb, samotná cena produktu v tomto případě nehraje až tak velkou roli.

Zvýšení obratu a snížení nákladů

Zvýšení obratu je to, co každého podnikatele nebo provozovatele zajímá nejvíce. Protože i vy chcete zvýšit návštěvnost svého podniku, obrat či zisk, nabízíme vám naše služby Mystery shopping a následně vytvořený gastro manuál. Je smutnou skutečností a nezpochybnitelnou pravdou, že jediný špatný zaměstnanec může mít fatální následky pro vaše podnikání, jednou provždy odradí zákazníka, a ten si to pro sebe nenechá.

Zvýšení úrovně kvality obsluhy

Úroveň kvality obsluhy je jedním z nejdůležitějších faktorů při rozhodování zákazníka, zda se stát vaším stálým hostem či nikoliv. Odbornost a kvalita obsluhy reprezentuje váš podnik, poukazuje na celkovou filozofii vašeho podnikání a zásadním způsobem určuje zákaznický pohled. Vysoká úroveň znamená spokojenost klienta, naopak neochota a nepříjemné vystupování vede k odrazení a možné ztrátě vašeho zákazníka.

VOLEJTE NAŠI HOTLINE : +420.739.420.494