HACCP & BoZP & PO

HACCP
HACCP JE DŮLEŽITE ! POMŮŽE VÁM NAPLÁNOVAT VŠE TAK, ABY HYGIENA VE VAŠEM PROVOZU BYLA DOBŘE OŠETŘENA. ! NESMÍTE OPOMENOUT NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A TEKÉ POŽÁRNÍ OCHRANU! Se vstupem ČR do EU se změnila legislativa zabývající se předpisy k výrobě pokrmů ve všech gastronomických provozech. Největší změna nastala v zavádění kritických bodů ve zkratce: HACCP Zákon ukládá všem provozovatelům gastronomických zařízení za povinnost tyto body vytvořit a evidovat průběh kontrol ve své p...
Read More